KENO Sp. z o.o.


Siedziba firmy
ul. Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice
Magazyn główny
ul. Gustawa Eiffel’a 15, 44-109 Gliwice
Oddział Warszawa
ul. Sadowa 19 D, 05-850 Jawczyce
biuro@keno-energy.com

NIP: PL6312671983 KRS: 0000688578
Nr BDO: 000006820
Certyfikat autoryzacji UDT: NR OZE-A/07/0075/19

KENO SIEDZIBA FIRMY
ul. Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice
KENO MAGAZYN GŁÓWNY
ul. Gustawa Eiffel’a 15, 44-109 Gliwice
KENO ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Sadowa 19 D, 05-850 Jawczyce